Strona Główna
Porady on-line dla niepełnosprawnych

zdjęcieFundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej realizuje projekt pn. „Wiedzieć znaczy być”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt trwa od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. i skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.

Więcej…
 
Ruszył kurs „SKUTECZNA INTERWENCJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH”

zdjęcieRozpoczęła się realizacja kursu specjalistycznego pn. „Skuteczna interwencja w sytuacjach kryzysowych”. Jest to już trzecia edycja kursu, realizowanego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Więcej…
 
Konkurs w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”

LogoMinister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert w zakresie „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”, na który przeznaczono kwotę 7 799 000 zł.

Więcej…
 
Konkurs „Teraz – PROJEKT SOCJALNY”

LogoCentralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, działająca przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła konkurs pn. „Teraz – PROJEKT SOCJALNY” na najlepszy zrealizowany projekt socjalny.

Więcej…
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zapytaniem ofertowym nr 4/2014 pn Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy: przygotowanie, produkcja i emisja spotów telewizyjnych i radiowego Zamawiający informuje, że dokonał wyboru Wykonawcy w/w usługi.

Więcej…
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zapytaniem ofertowym nr 3/2014 pn Kampania społeczna na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych: przygotowanie, produkcja i emisja spotów telewizyjnych i radiowego Zamawiający informuje, że dokonał wyboru Wykonawcy w/w usługi.

Więcej…
 
Studia podyplomowe dla kadr pomocy społecznej zakończone

zdjęcieZakończyły się studia podyplomowe organizowane w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.  Zajęcia dydaktyczne realizowane były w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Łącznie wszystkie kierunki ukończyło 130 osób.

Więcej…
 
KONKURS DLA ANIMATORÓW SPOŁECZNYCH IM. HELENY RADLIŃSKIEJ – nagrody dla osób, które ożywiają społeczność lokalną

logoJuż po raz ósmy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wraz z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosiło konkurs dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej.

Więcej…
 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem - Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2013 rok

ozpsNowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), zgodnie z art. 16a, wprowadziła obowiązek corocznego przygotowywania przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

Więcej…
 
Spotkanie Rady Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy

zdjęcieW dniu 14 lipca 2014r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w regionie stanowiących Radę Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy. Podczas spotkania przedstawione i omówione zostały propozycje tematów na spotkania w subregionach w ramach Platformy planowane do realizacji w 2014r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8