baner
   Strona Główna
INNOWACJE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w seminarium upowszechniającym projekt pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”.

Więcej…
 
AKREDYTACJA OŚRODKÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

Logo AKSESMinister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej do składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji.

Więcej…
 
Ruszają kolejne szkolenia w obszarze współpracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna kolejne szkolenia dla kuratorów rodzinnych, funkcjonariuszy policji oraz pracowników socjalnych. Do tej pory przeszkolono służby społeczne z okręgu toruńskiego i bydgoskiego. Aktualnie rozpoczynają się szkolenia dla okręgu włocławskiego. Cykl obejmuje 6 szkoleń, które realizowane są w ramach projektu systemowego pn. Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr.

Więcej…
 
Ogłoszenie konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca”

 Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie w roku 2015 zadań przyjętych w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015 oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.

Więcej…
 
„Senior-WIGOR” – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” oraz zgłaszania swoich uwag do 21 stycznia 2015 roku. Program realizowany będzie w latach 2015-2020 jako element Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.

Więcej…
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ASOS 2014-2020 – edycja 2015

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

 

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Więcej…
 
Biuletyn „Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim”

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował i opublikował biuletyn pn. „Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim”.

Więcej…
 
SZKOLENIA E-LEARNINGOWE Z NOWATORSKICH METOD PRACY SOCJALNEJ

 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w szkoleniach e-learningowych z nowatorskich metod pracy socjalnej. Celem projektu jest udzielenie pomocy pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej w zdobywaniu i poszerzaniu umiejętności pomocnych w pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem pomocy społecznej. Realizacja powyższych szkoleń została przedłużona do 28 lutego 2015 r.

Więcej…
 
AKREDYTACJA OŚRODKÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW

 Zachęcamy do zapoznania się z kompletem zaktualizowanych dokumentów dotyczących akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na okres 2014/2015.

Więcej…
 
Zaproszenie do współpracy w projekcie FIO

 Zapraszamy Państwa do współpracy w projekcie realizowanym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt poświęcony jest problemowi zadłużeń w systemie pożyczek parabankowych osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informujemy iż ze względu na okres świąteczny i liczne czynności związane z zakończeniem roku przez OPS, przedłużamy termin zgłaszania chęci współpracy w ramach projektu do dnia 7 stycznia 2015 roku.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2