baner
   Strona Główna
Rusza projekt „Mediacje rówieśnicze w placówkach opiekuńczo – wychowawczych” - lista zakwalifikowanych placówek do projektu
wtorek, 23 sierpnia 2016 13:58

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację do projektu nt. „Mediacje rówieśnicze w placówkach opiekuńczo – wychowawczych” organizowanego w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”.

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
wtorek, 23 sierpnia 2016 10:50

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń kandydatur przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

Więcej…
 
Uczestnicy superwizji dla asystentów rodzin.
środa, 17 sierpnia 2016 13:10

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu uprzejmie informuje,  iż  kolejny zjazd superwizyjny dla asystentów rodzin odbędzie  2 września 2016r. w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36.

Jednocześnie przypominamy, iż zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich terminach superwizji.

 

Serdecznie zapraszamy.

 
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w Bydgoszczy ZAPRASZA!!!
piątek, 12 sierpnia 2016 11:44

W ramach realizowanego projektu KPOWES informuje, iż będzie świadczył usługi doradcze dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób zainteresowanych działalnością w ekonomii społecznej, zgodnie z profilem  działalności i potrzebami odbiorców swoich usług. Doradztwo będzie się  odbywało na terenie miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego oraz tucholskiego, w okresie 2016-2019 r.

Więcej…
 
WSTĘPNA REKRUTACJA NA SPECJALIZACJĘ I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
piątek, 05 sierpnia 2016 12:35

Trwa wstępna rekrutacja uczestników na szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenia dla pracowników socjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego będzie realizował Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej…
 
Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2015 rok
środa, 03 sierpnia 2016 11:42

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2015 rok”. Tegoroczny raport prezentuje informacje w odniesieniu do różnych grup odbiorców: klientów pomocy społecznej, rodziny, dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób bezdomnych. Raport został zaprezentowany Radnym Województwa na XXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 czerwca 2016 r.

Więcej…
 
Kolejna AKREDYTACJA dla OWES
czwartek, 21 lipca 2016 10:20

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości kolejnemu OWES z województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej…
 
ROPS W TORUNIU ROZPOCZYNA PROJEKT „MEDIACJE RÓWIEŚNICZE JAKO METODA WYCHOWAWCZA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH”
piątek, 01 lipca 2016 09:11

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  rozpoczyna cykl szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych  nt. mediacji rówieśniczych jako metody wychowawczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych . Szkolenia będą organizowane w miesiącach od września do listopada 2016r.

Więcej…
 
Rozpoczęła się rekrutacja na specjalizacje II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
piątek, 01 lipca 2016 06:49

Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie rozpoczyna rekrutację na specjalizacje II stopnia w zawodzie pracownik socjalny organizowaną w ramach projektu „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Cel szczegółowy PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Więcej…
 
Uczestnicy superwizji dla asystentów rodzin
czwartek, 23 czerwca 2016 09:40

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu uprzejmie informuje,  iż  następny zjazd superwizyjny dla asystentów rodzin odbędzie 30 czerwca 2016r. w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36.

Jednocześnie przypominamy, iż zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich terminach superwizji.

 

Serdecznie zapraszamy.

 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3  4  5  6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6