baner
   Strona Główna
Ogłoszenie o konkursie ASOS - edycja 2017
piątek, 09 grudnia 2016 12:54

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

Więcej…
 
I KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ
piątek, 09 grudnia 2016 12:05

O pomocy społecznej w różnych wymiarach dyskutowali 7 grudnia br. przedstawiciele instytucji pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej…
 
KONFERENCJA – 8 grudnia 2016 r
wtorek, 06 grudnia 2016 13:49

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż wszystkie osoby zgłoszone na konferencję w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej w dniu 8 grudnia 2016 roku zostały zakwalifikowane.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej…
 
DNI Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ!
poniedziałek, 05 grudnia 2016 13:34

W dniach od 5 do 9 grudnia 2016 roku w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej odbędą się DNI Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ.

Więcej…
 
Lista osób zakwalifikowanych na I Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej
piątek, 02 grudnia 2016 12:42

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na I Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 7 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w Hotelu Filmar w Toruniu.

Więcej…
 
Lista osób zakwalifikowanych na kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji"
środa, 30 listopada 2016 14:54

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na kurs specjalistyczny Trening Zastępowania Agresji, który skierowany jest do rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego. Kurs realizowany jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…
 
Spotkania sieciujące spółdzielnie socjalne w subregionach
środa, 30 listopada 2016 14:21

Spotkaniem w dniu 24 listopada 2016 r. w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Twoje smaki” w Inowrocławiu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, jako koordynator systemu ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, zakończył cykl spotkań sieciujących spółdzielnie socjalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej…
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 3/2016
poniedziałek, 28 listopada 2016 14:17

W związku z Zapytaniem ofertowym nr 3/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dotyczącym zatrudnienia na stanowisku socjoterapeuty dla osób w wieku od 13 do 21 lat będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawców ww. usługi.

Więcej…
 
Pomoc dla osób bezdomnych Zima 2016/2017
piątek, 25 listopada 2016 11:56

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko – pomorskim Zima 2016/2017.

Więcej…
 
MIĘDZYNARODOWE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ
środa, 23 listopada 2016 15:05

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Siła współpracy”, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 roku w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9