baner
   Strona Główna
Program „Senior-WIGOR” – edycja 2015 – wyniki konkursu

Logo Senior WigorMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach rządowego programu wieloletniego „Senior-WIGOR” – edycja 2015 na dofinansowanie dziennych domów Senior-WIGOR.

Więcej…
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020” Zamawiający informuje, że dokonał wyboru Wykonawcy ww. usługi.

Więcej…
 
Zaproszenie do współpracy z MOPS w Bielsku-Białej

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rekomenduje instytucjom pomocy społecznej i rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim możliwość darmowego dostępu do narzędzia map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego oraz nawiązania partnerskiej współpracy z MOPS w Bielsku-Białej w celu wsparcia w tworzeniu diagnozy problemów społecznych w oparciu o opracowany model.

Więcej…
 
Otwarty nabór partnerów do projektu

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na otwarty nabór w zakresie wyboru Partnerów w realizacji projektu w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe

Zamówienie na przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020”.

Więcej…
 
Biuletyn „Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim”

Prezentujemy drugi numer biuletynu pn. „Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim”.

Więcej…
 
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020”

 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 6 maja 2015 r.

Więcej…
 
Ogłoszenie konkursu w ramach Programu „Senior-WIGOR” – edycja 2015

 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2015 r. ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Więcej…
 
TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ w Bydgoszczy

 12 czerwca 2015 r. na bydgoskim Starym Rynku odbędzie się kolejna edycja Targów Ekonomii Społecznej.

Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zapoznania się z bogatą ofertą podmiotów ekonomii społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, fundacji oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Więcej…
 
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Toruniu zaprasza na studia

 Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Toruniu zaprasza na studia na kierunku Kryminologia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3  4  5  6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6