baner
   Strona Główna
OBRADOWAŁ REGIONALNY KOMITET EKONOMII SPOŁECZNEJ

17 maja 2016 roku w Centrum Edukacji Młodzieży "CEM" im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, odbyło się pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Więcej…
 
Zaproszenie na konferencję

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza na bezpłatną KONFERENCJĘ, która odbędzie się 16 czerwca 2016 r.

 

POKAŻ INNYM JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES CZYLI 10 LAT SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W POLSCE. DOBRE PRAKTYKI EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM.

 

 

Więcej…
 
Zapraszamy asystentów rodziny na superwizję

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  serdecznie zaprasza  asystentów rodziny do udziału w profesjonalnej sesji superwizyjnej  organizowanej w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”.

Więcej…
 
EKONOMIA SPOŁECZNA Z GĘSIĄ W TLE

W dniach 13-14 maja w Inowrocławiu odbywał się Regionalny Festyn „Majówka z gęsiną”. Impreza organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Fundację Ekspert-Kujawy oraz Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi  miała na celu promocję wyrobów i usług podmiotów ekonomii społecznej oraz potraw regionalnych opartych przede wszystkim na gęsinie.

Patronat Honorowy nad Majówką objęli Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pan Tadeusz Majewski, Starosta Inowrocławski.

Więcej…
 
PIERWSZE POSIEDZENIE REGIONALNEGO KOMITETU EKONOMII SPOŁECZNEJ

W najbliższy wtorek (17 maja br.) w Centrum Edukacji Młodzieży "CEM" w Górsku, odbędzie się pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Więcej…
 
WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ NAKIEROWANIE DZIAŁAŃ NA POPRAWĘ OBSŁUGI KLIENTA – KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ponownie zaprasza ośrodki pomocy społecznej do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jest on uzupełnieniem naboru ogłoszonego w grudniu 2015 roku.

Więcej…
 
CHCESZ ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – ZGŁOŚ SIĘ DO OHP

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu prowadzi nabór do projektu „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ- YEI”, w którym oferowane są między innymi bezpłatne kursy zawodowe oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas płatnego stażu.

Więcej…
 
FESTYN REGIONALNY „MAJÓWKA Z GĘSINĄ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Fundacja Ekspert-Kujawy, Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi  serdecznie zapraszają na Regionalny Festyn „Majówka z gęsiną”.

Impreza, nad którą Patronat Honorowy objęli Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pan Tadeusz Majewski, Starosta Inowrocławski, odbędzie się w Inowrocławiu w dniach 13-14 maja 2016 r.

Więcej…
 
KONKURS NA PROJEKT SOCJALNY

Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ogłasza, pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, III edycję konkursu na najlepszy zrealizowany projekt socjalny pod tytułem „Teraz - PROJEKT SOCJALNY”, którego celem jest inspirowanie i wspieranie dobrych praktyk w pracy socjalnej prowadzonej w środowisku lokalnym.

Konkurs skierowany jest do wszystkich pracowników socjalnych z terenu całej Polski, którzy pracują metodą projektową i osiągają wyniki warte promowania oraz studentów kierunków uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, którzy zrealizowali projekt socjalny w ramach studiów.

Więcej…
 
Informacja o dokonaniu wyboru partnera do projektu

Informacja o dokonaniu wyboru Partnera w ramach otwartego naboru ofert na Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WKP Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3  4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4