baner
   Strona Główna
PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH SYSTEMU AKREDYTACJI STANDARDÓW DZIAŁANIA I USŁUG OWES

 Termin zamknięcia naboru wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej został wydłużony do dnia 3 marca 2015 r. do godziny 23.59.

Więcej informacji na stronie: www.akses.crzl.gov.pl

 
Rusza ósma edycja konkursu „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje

 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności już po raz ósmy ogłaszają ogólnopolski konkurs „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów.

Więcej…
 
SEMINARIUM „INNOWACJE DLA WTZ”

 13 lutego 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprosił kujawsko-pomorskie Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Pomocy Rodzinie na seminarium poświęcone prezentacji projektu pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”.

Więcej…
 
WRĘCZENIE DYPLOMÓW KOLEJNYM ABSOLWENTOM SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

 W poniedziałek 9 lutego 2015 roku kolejni absolwenci specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny organizowanej na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przez Grupę Olsztyńska Szkoła Biznesu odebrali dyplomy ukończenia specjalizacji. Wręczenie dyplomów odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Więcej…
 
REKRUTACJA NA SEMINARIUM „INNOWACJE DLA WTZ”

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że wszystkie osoby, które potwierdziły udział w Seminarium „Innowacje dla WTZ” zostały zakwalifikowane.

Więcej…
 
AKREDYTACJA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ - WNIOSEK O OPINIĘ ROPS

Logo AKSESW związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż w celu wydania opinii przez ROPS niezbędne jest wypełnienie poniższego formularza ankiety.

Więcej…
 
INNOWACJE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w seminarium upowszechniającym projekt pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”.

Więcej…
 
AKREDYTACJA OŚRODKÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

Logo AKSESMinister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej do składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji.

Więcej…
 
Ruszają kolejne szkolenia w obszarze współpracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna kolejne szkolenia dla kuratorów rodzinnych, funkcjonariuszy policji oraz pracowników socjalnych. Do tej pory przeszkolono służby społeczne z okręgu toruńskiego i bydgoskiego. Aktualnie rozpoczynają się szkolenia dla okręgu włocławskiego. Cykl obejmuje 6 szkoleń, które realizowane są w ramach projektu systemowego pn. Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr.

Więcej…
 
Ogłoszenie konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca”

 Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie w roku 2015 zadań przyjętych w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015 oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2