baner
   Strona Główna
ZAPRASZAMY PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ DO UDZIAŁU W TARGACH DOBREGO KLIMATU

Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” oraz „Czas Przestrzeń Tożsamość” ze Szczecina we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej organizują w dniach 18-20 czerwca 2015r. Targi Aktywnych Form Pomocy oraz Targi Dobrego Klimatu.

Więcej…
 
ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH, PUP, OPS I PCPR DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH

 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu organizuje szkolenia na temat „(eS) w sieci dobrych połączeń - Nowy Standard Działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”.

Więcej…
 
Pomoc społeczna w liczbach – dane za 2013 rok

 Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z bazy danych za rok 2013 wybranych elementów z szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej w podziale na powiaty i gminy naszego województwa, dostępnej na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, w menu Baza danych, podmenu Pomoc społeczna w liczbach.

Więcej…
 
Raport z badania ewaluacyjnego projektu systemowego ROPS w Toruniu pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” oraz projektów systemowych OPS i PCPR realizowanych w ramach Poddziałań 7.1.3, 7.1.1 oraz 7.1.2 POKL

 W grudniu 2014 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył badanie ewaluacyjne projektu systemowego, pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL, a także projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie współfinansowane zostało przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…
 
Listy zakwalifikowanych osób na szkolenia w ramach programu Profesja

 W załączeniu przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych na szkolenia „Praktyczne aspekty pracy koordynatora pieczy zastępczej w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.” oraz „Agresja mieszkańca domu pomocy społecznej – co, jak dlaczego.” organizowanych w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”.

Więcej…
 
Cicha epidemia atakuje kości…

 Zachęcamy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności zajmujących się osobami starszymi, tj. ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, dziennych domów pomocy społecznej, klubów seniora do zapoznania się z raportem „Osteoporoza – Cicha epidemia” dotyczącym osteoporozy i zapobiegania złamaniom oraz pismem Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej…
 
Konkurs w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” – wyniki etapu regionalnego

 W odpowiedzi na ogłoszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące kolejnej edycji konkursu ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011–2015, uprzejmie informujemy, iż do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wpłynęło 12 wniosków.

Więcej…
 
Informacje dot. wypełniania formularza OZPS za 2014 rok

 Celem ujednolicenia danych zbieranych za pomocą formularzy OZPS Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotował objaśnienia do sporządzania formularzy.

Więcej…
 
Program ASOS – edycja 2015 – wyniki konkursu

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – edycja 2015.

Więcej…
 
Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ogłasza III edycję konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013” przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Honorowy patronat nad konkursem objęła  Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. Zgłoszenia projektów są przyjmowane do 27 kwietnia 2015 r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3  4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4