baner
   Strona Główna
Rusza projekt „Rodzina w Centrum”
piątek, 21 października 2016 11:26

W kujawsko-pomorskim się Dzieje !

Przypomnijmy:

22 września 2016 r. – ROPS w Toruniu z 23 partnerami podpisał umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 października 2016 r. – Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto do realizacji projekt „Rodzina w Centrum”

Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016
środa, 19 października 2016 14:09

dotyczące złożenia oferty na stanowisko specjalisty ds. resocjalizacji dla osób w wieku od 13 do 21 lat, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016
środa, 19 października 2016 14:01

dotyczące złożenia oferty na stanowisko wychowawcy/opiekuna dla osób w wieku od 13 do 21 lat, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Więcej…
 
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”
środa, 12 października 2016 13:32

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) oraz realizatorów Programów Aktywności Lokalnej i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca RPO WK-P organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursów Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-049/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16).

Spotkanie odbędzie się:

21 października 2016 r., godzina 9:00,

Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro

Więcej informacji tutaj

 
Program „Senior-WIGOR” – edycja 2016 – wyniki konkursu
czwartek, 06 października 2016 13:10

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach rządowego programu wieloletniego „Senior- WIGOR” – edycja 2016 na dofinansowanie dziennych domów Senior-Wigor.

Więcej…
 
Mieszkania chronione w województwie kujawsko-pomorskim w 2015
czwartek, 06 października 2016 07:46

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2016 roku przeprowadził badanie ankietowe wśród podmiotów prowadzących mieszkania chronione w województwie kujawsko - pomorskim. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania na temat szczegółów funkcjonowania wspomnianych mieszkań. W efekcie badania opracowano raport prezentujący wnioski oraz najważniejsze rekomendacje w obszarze funkcjonowania tego rodzaju placówek w ramach środowiskowej pomocy społecznej w naszym regionie.

Do pobrania:

„Mieszkania chronione w województwie kujawsko-pomorskim w 2015” (PDF 1,2 MB)

 
Rodzina w Centrum – podpisanie umowy o partnerstwie
środa, 28 września 2016 08:45

W dniu 22 września br., w obecności Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 23 partnerami: 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i 4 Ośrodkami Pomocy Społecznej realizującymi zadania powiatu i gminy ( MOPR Toruń, MOPS Bydgoszcz, MOPR Włocławek, MOPR Grudziądz). Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, któremu Samorząd Województwa powierzył realizację projektu.

Więcej…
 
Zakończyła się superwizja dla asystentów rodziny.
środa, 28 września 2016 09:10

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył realizację projektu „Superwizja dla asystentów rodziny”. Sesje superwizyjne, pozwoliły uczestnikom na analizę własnej pracy z klientem pod kierunkiem specjalisty, poznali podstawowe zasady superwizji i na jej podstawie opracowali profesjonalny i uporządkowany plan pracy z rodziną korzystając z doświadczeń własnych i innych uczestników sesji.

Więcej…
 
Kultura otwarta dla seniorów
piątek, 23 września 2016 09:25

W pierwszy weekend jesieni, w dniach 24 – 25 września 2016 r. odbędzie się kolejna edycja akcji „60+kultura” organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach kampanii osoby powyżej 60 roku życia będą mogły skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich.

Więcej…
 
SPOTKANIE SIECIUJĄCE OWES
piątek, 16 września 2016 12:02

W dniach 13 i 14 września 2016 roku odbyło się spotkanie sieciujące akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3  4  5  6  7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7