baner
   Strona Główna
Komunikat dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok

 Szanowni Państwo,

Formularz do sporządzenia sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 r. został zamieszczony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Więcej…
 
Program Senior-WIGOR przyjęty przez rząd

 W ramach Programu do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora, z tego 30 mln w 2015 roku.

Więcej…
 
MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW MPIPS W RAMACH PROGRAMU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA ROK 2015”

 Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA ROK 2015”. Środki można przeznaczyć na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zapotrzebowanie na środki można składać do właściwego wojewody, na zasadach w określonych w Programie do 31 marca 2015r.

Więcej…
 
Szkolenia IRSS z przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników instytucji pomocy społecznej.

 Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu, organizowanym w ramach projektu pn. „Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Domów Pomocy Społecznej a także Urzędów Wojewódzkich i Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Więcej…
 
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” 2015 R. - OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ DO SKORZYSTANIA Z PROGRAMU OSŁONOWEGO.

 Zachęcamy Państwa do wzięcia  udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.  Wnioski o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach tego programu  można składać jeszcze do 27 marca 2015r.

Więcej…
 
Światowy Dzień Pracy Socjalnej

 17 marca 2015 roku obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Hasłem przewodnim tegorocznego święta jest: promowanie godności i wartości każdego człowieka. Tego dnia pracownicy socjalni na całym świecie poinformują opinię publiczną o tym, że dbają o godność i wartość wszystkich ludzi oraz w jaki sposób to robią. To ogólnoświatowe wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Światowego Dnia Pracy Socjalnej.

Więcej…
 
Kolejni specjaliści przygotowani do wykonywania zawodu asystenta rodziny

 Zakończyła się druga edycja kursu specjalistycznego „Asystent rodziny”. Dwudziestu pięciu kolejnych specjalistów zostało profesjonalnie przygotowanych do wykonywania zawodu asystenta rodziny. W dniu 11 marca 2015 roku, w obecności Dyrektora ROPS, odbyło się wręczenie certyfikatów absolwentom kursu.

Więcej…
 
Ocena zasobów pomocy społecznej - formularz 2014 rok

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje o aktualizacji formularza do sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 r. (OZPS 2014).

Więcej…
 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH SYSTEMU AKREDYTACJI STANDARDÓW DZIAŁANIA I USŁUG OWES

 Termin zamknięcia naboru wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej został wydłużony do dnia 3 marca 2015 r. do godziny 23.59.

Więcej informacji na stronie: www.akses.crzl.gov.pl

 
Rusza ósma edycja konkursu „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje

 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności już po raz ósmy ogłaszają ogólnopolski konkurs „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3