baner
   Strona Główna
Kolejna AKREDYTACJA dla OWES

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości kolejnemu OWES z województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej…
 
ROPS W TORUNIU ROZPOCZYNA PROJEKT „MEDIACJE RÓWIEŚNICZE JAKO METODA WYCHOWAWCZA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  rozpoczyna cykl szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych  nt. mediacji rówieśniczych jako metody wychowawczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych . Szkolenia będą organizowane w miesiącach od września do listopada 2016r.

Więcej…
 
Rozpoczęła się rekrutacja na specjalizacje II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie rozpoczyna rekrutację na specjalizacje II stopnia w zawodzie pracownik socjalny organizowaną w ramach projektu „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Cel szczegółowy PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Więcej…
 
Uczestnicy superwizji dla asystentów rodzin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu uprzejmie informuje,  iż  następny zjazd superwizyjny dla asystentów rodzin odbędzie 30 czerwca 2016r. w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36.

Jednocześnie przypominamy, iż zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich terminach superwizji.

 

Serdecznie zapraszamy.

 
Ruszył „Senior-WIGOR” 2016

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Więcej…
 
Wyniki ASOS 2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, edycja 2016.

Więcej…
 
Zakończona rekrutacja na seminarium „Mediacje rówieśnicze jak nowa metoda wychowawcza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu uprzejmie informuje,  iż na seminarium „Mediacje rówieśnicze jak nowa metoda wychowawcza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych” zostały zakwalifikowane wszystkie zgłoszone osoby.

Jednocześnie przypominamy, że seminarium odbędzie się 28 czerwca 2016r. w Kujawsko  Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36 o godzinie 10.00

Serdecznie zapraszamy.

 
Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na seminarium edukacyjne rozpoczynające  cykl szkoleń nt. mediacji rówieśniczych jako metody wychowawczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na seminarium zapraszamy kadrę kierowniczą wraz z wychowawcami, którzy w przyszłości mogliby zostać mediatorami rówieśniczymi.

Seminarium organizowane jest w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”.

Więcej…
 
Lista zakwalifikowanych asystentów rodziny na cykl sesji superwizyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na cykl sesji superwizyjnych dla asystentów rodziny, organizowanych w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”.

Więcej…
 
Pomoc społeczna w liczbach – dane za 2014 rok

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z bazy danych za rok 2014 wybranych elementów z szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej dostępnej na naszej stronie internetowej w menu Baza danych, podmenu Pomoc społeczna w liczbach.

http://www.ropstorun.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=578&Itemid=98

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3  4  5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5