baner
   Strona Główna
Kultura otwarta dla seniorów
piątek, 23 września 2016 09:25

W pierwszy weekend jesieni, w dniach 24 – 25 września 2016 r. odbędzie się kolejna edycja akcji „60+kultura” organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach kampanii osoby powyżej 60 roku życia będą mogły skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich.

Więcej…
 
SPOTKANIE SIECIUJĄCE OWES
piątek, 16 września 2016 12:02

W dniach 13 i 14 września 2016 roku odbyło się spotkanie sieciujące akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej…
 
Zapraszamy na seminarium dot. „Superwizji asystentów rodziny”
wtorek, 13 września 2016 07:31

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu uprzejmie informuje,  iż są jeszcze wolne miejsca na seminarium poświęconemu superwizji w pomocy społecznej a w szczególności w tematyce poświęconej  superwizji asystentów rodzin. Seminarium skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników socjalnych jak i asystentów rodzin.Celem seminarium jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i wykształcenie w  uczestnikach pozytywnej postawy wobec superwizji i zachęcenie do korzystania z tej formy wsparcia. Na seminarium zostaną przedstawione wypracowane wnioski i rekomendacje podczas cyklu sesji superwizyjnych, które przyczynią się do popularyzacji superwizji jako skutecznej metody wspierania pracy asystenta.

Więcej…
 
Spotkanie sieciujące spółdzielnie socjalne z terenu subregionu nr 1 województwa kujawsko-pomorskiego (obejmującego powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i miasto Bydgoszcz)
wtorek, 13 września 2016 10:10

W dniu 9 września 2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące spółdzielnie socjalne z terenu subregionu nr 1 województwa kujawsko-pomorskiego (obejmującego powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i miasto Bydgoszcz) organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Starostę Nakielskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza oraz Spółdzielnię Socjalną WSPÓLNOTA  Z Mroczy.

 

Więcej…
 
Spotkanie sieciujące spółdzielnie socjalne z terenu subregionu nr 1 województwa kujawsko-pomorskiego (obejmującego powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i miasto Bydgoszcz)
czwartek, 08 września 2016 13:37

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach koordynacji systemu ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, wraz ze Starostą Nakielskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza oraz Spółdzielnią Socjalną WSPÓLNOTA z Mroczy organizują spotkanie sieciujące spółdzielnie socjalne z terenu subregionu nr 1 województwa kujawsko-pomorskiego (obejmującego powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i miasto Bydgoszcz), na które zapraszają reprezentantów spółdzielni oraz władze samorządowe z ww. subregionu.

Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE CYKL SESJI SUPERWIZYJNYCH ASYSTENTÓW RODZIN.
piątek, 26 sierpnia 2016 11:28

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza instytucje pomocy społecznej na seminarium podsumowujące zakończony cykl sesji superwizyjnych asystentów rodzin. Na seminarium zostaną przedstawione wypracowane wnioski i rekomendacje podczas cyklu sesji superwizyjnych, które przyczynią się do popularyzacji superwizji jako skutecznej metody wspierania pracy asystenta. Seminarium organizowane jest w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”.

Więcej…
 
Rusza projekt „Mediacje rówieśnicze w placówkach opiekuńczo – wychowawczych” - lista zakwalifikowanych placówek do projektu
wtorek, 23 sierpnia 2016 13:58

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację do projektu nt. „Mediacje rówieśnicze w placówkach opiekuńczo – wychowawczych” organizowanego w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”.

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
wtorek, 23 sierpnia 2016 10:50

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń kandydatur przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

Więcej…
 
Uczestnicy superwizji dla asystentów rodzin.
środa, 17 sierpnia 2016 13:10

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu uprzejmie informuje,  iż  kolejny zjazd superwizyjny dla asystentów rodzin odbędzie  2 września 2016r. w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36.

Jednocześnie przypominamy, iż zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich terminach superwizji.

 

Serdecznie zapraszamy.

 
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w Bydgoszczy ZAPRASZA!!!
piątek, 12 sierpnia 2016 11:44

W ramach realizowanego projektu KPOWES informuje, iż będzie świadczył usługi doradcze dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób zainteresowanych działalnością w ekonomii społecznej, zgodnie z profilem  działalności i potrzebami odbiorców swoich usług. Doradztwo będzie się  odbywało na terenie miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego oraz tucholskiego, w okresie 2016-2019 r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3  4  5  6  7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7